اسپلیت مرکزی VRF

16 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

16 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

سیستم اسپلیت مرکزی VRF

سیستم اسپلیت مرکزی VRF یک دستگاه تهویه، سرمایشی و گرمایشی مطلوب و بهینه است که قدمت تولید و طراحی بالایی دارد. نام VRF دستگاه از نحوه عملکرد آن می آید. زیرا VRF معنی جریان متغیر مبرد است. جریان مبرد به این معنا است که مقدار جریان مبرد ورودی را می توان به صورت جداگانه به یونیت های داخلی هر بخش جدا کرده و دمای هر اوپراتور را مستقل از دیگر یونیت ها و اپراتورها کنترل کرد. ظرفیت این دستگاه های تهویه بسیار بالا و در عین حال متنوع بوده و مدل های مختلف آن بین 22 تا 252 کیلو وات ظرفیت دارند.