نماهای بیشتر

یونیت داخلی اسپلیت مرکزی مدل کانالی با فشار استاتیک کم گری

موجود

با یک تماس قیمت بگیرید
021-95118512

با یک تماس قیمت بگیرید
021-95118512

یا

بازنگری سریع

فشار استاتیک کم ، صدای کم
طراحی ایمن
دستگاه تخلیه آب هوشمند
نصب راحت
حداقل ظرفیت Btu/hr 7500 و حداکثر ظرفیت Btu/hr 47000

Sold By
Footwear Store
0 / 5
Contact Us

جزییات

یونیت داخلی اسپلیت مرکزی مدل کانالی با فشاراستاتیک کم گری

سیستم vrf دارای  قابلیت بازیافت گرما می باشد از این دستگاه جهت تهویه فضاهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل دارا بودن کمپرسور اینورتر راندمان بالای قابل ملاحظه ای در این دستگاه ها وجود دارد. صرفه  جویی بسیار عالی در انرژی، عملکرد دارای قابلیت اطمینان و دقت بالا، این دستگاه را از بهترین سیستم های تهویه مطبوع بین مصرف کنندگان  قرار داده است.. 
ایــن دســتگاه مناســب اتاقهــای جمــع و جــور یــا فضــای نصــب کوچـک اسـت. همچنیـن ، ایـن دسـتگاه، یـک محیـط زندگـی راحـت و بــی صــدا را بــرای شــما فراهــم میکنــد.بـا گرمایـش الکتریکـی سـرامیکی TC ،عملکـرد ایمـن ، راندمـان بـالای تبــادل گرمــا ، افزایــش ســریع دمــا ، عــدم مصــرف اکســیژن ، دمــای ثابــت و غیــره بصــورت برجســته نشــان داده میشــود.
فیلتـر پلاسـتیکی نـوع تیغـه ای ، موتورفـن قابـل جـدا شـدن، مجموعـه پمــپ آب مســتقل و مجموعــه جعبــه تقســیم بــرق، همگــی بــرای تعمیــر و نگهــداری راحــت هســتند.مشخصات

برند و سازنده کالا گری
بر اساس نوع دیواری
ظرفیت سرمایشی Btu/hr خیر
ظرفیت گرمایشی Btu/hr خیر
کیت اینورتر دارد
متراژ تحت پوشش خیر
ابعاد (طول*ارتفاع*عرض) خیر
وزن خالص (کیلوگرم) خیر
دامنه کار (CDB) خیر
نوع انرژی مصرفی برقی
جریان نامی (آمپر) خیر
نوع برق مصرفی(فاز) خیر
عملکرد دستگاه سرمایش و گرمایش
میزان نویز فشار صدا (dB) خیر
حداکثر طول لوله کشی (متر) خیر
سایز لوله مایع رفت (inch) خیر
سایز لوله گاز برگشت (inch) خیر
حداکثر ارتفاع لوله کشی (متر) خیر
دبی جریان هوا (CFM) خیر
مبرد(گاز) خیر
سایر توضیحات N/A

نظرات

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: یونیت داخلی اسپلیت مرکزی مدل کانالی با فشار استاتیک کم گری