نماهای بیشتر

اسپلیت مرکزی مولتی پنل پیشرفته یونیت باریک گری مدل Gmv5

شناسه محصول :splitemultipanelgreee

موجود

با یک تماس قیمت بگیرید
021-95118512

با یک تماس قیمت بگیرید
021-95118512

یا

بازنگری سریع

تنظیم هوشمندانه صدا
تنظیم دما جهت صرفه جویی در مصرف انرزی
طراحی منعطف و نصب آسان 
طول عمر بالا
حداقل ظرفیت 41000 و حداکثر 54000 

Sold By
Footwear Store
0 / 5
Contact Us

جزییات

اسپلیت مرکزی مولتی پنل پیشرفته یونیت باریک گری مدل Gmv5

سیستم vrf دارای  قابلیت بازیافت گرما می باشد از این دستگاه جهت تهویه فضاهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل دارا بودن کمپرسور اینورتر راندمان بالای قابل ملاحظه ای در این دستگاه ها وجود دارد. صرفه  جویی بسیار عالی در انرژی، عملکرد دارای قابلیت اطمینان و دقت بالا، این دستگاه را از بهترین سیستم های تهویه مطبوع بین مصرف کنندگان  قرار داده است. این دستگاه از ظرفیت 68000 تا 112000 دارا می باشد. 
فن آوری بدون جابجایی برگشت روغن در حالت گرمایشی و کنترل بهینه سازی شده در یونیت خارجی بکار برده شده تا صدای جریان مایع یونیت داخلی درطی برگشت روغن در حالت گرمایشی کاهش یابد.
جهت کاهش صدای جریان مایع یونیت داخلی در حالت سرمایشی ، از فن آوری پیشرفته کنترل فوق سرمایش استفاده شده است.

فن آوری کنترل دمای هوشمند
فــن آوری کنتــرل دمــای هوشــمند بــرای ســرمایش و گرمایــش فــوق ســریع بــکار بــرده میشــود تــا دمــای داخلــی ســریعتر بــه دمــای تعییــن شـده برسـد.
حالـت یـخ زدایـی پیشـرفته و هوشـمند در دسـتگاه بـکار بـرده شـده اسـت. حالـت یـخ زدایـی پیشـرفته و هوشـمند گـری براسـاس دمـای خارجـی و وضعیـت عملکـرد دسـتگاه، بهتریـن روش یـخ زدایـی را انتخـاب کـرده تـا بـه یـخ زدایـی هوشـمند دسـت یافتـه و بطـور مؤثـری باعـث بهبـود تأثیـر و عمکـرد گرمایـش گـردد. درحالیکـه در حالـت یـخ زدایـی متـداول ، یـخ زدایـی براسـاس تنظیـم زمانـی بـکار بـرده میشـود ، کـه نـه تنهـا آسـایش را تحـت تأثیـر قـرار داده بلکـه باعـث کاهـش راندمـان انـرژی نیـز میگـردد.مشخصات

برند و سازنده کالا گری
بر اساس نوع خیر
ظرفیت سرمایشی Btu/hr خیر
ظرفیت گرمایشی Btu/hr خیر
کیت اینورتر دارد
متراژ تحت پوشش خیر
ابعاد (طول*ارتفاع*عرض) خیر
وزن خالص (کیلوگرم) خیر
دامنه کار (CDB) خیر
نوع انرژی مصرفی خیر
جریان نامی (آمپر) خیر
نوع برق مصرفی(فاز) خیر
عملکرد دستگاه سرمایش و گرمایش
میزان نویز فشار صدا (dB) خیر
حداکثر طول لوله کشی (متر) خیر
سایز لوله مایع رفت (inch) خیر
سایز لوله گاز برگشت (inch) خیر
حداکثر ارتفاع لوله کشی (متر) خیر
دبی جریان هوا (CFM) خیر
مبرد(گاز) خیر
سایر توضیحات N/A

نظرات

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: اسپلیت مرکزی مولتی پنل پیشرفته یونیت باریک گری مدل Gmv5