فن کویل دیواری

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

فن کویل دیواری

فن کویل دیواری آخرین بخش از یک سیستم تهویه محسوب می شود، که از آن به صورت مستقیم در ساختمان های تجاری، صنعتی و مسکونی استفاده می شود. فن کویل از فن دمنده و مبدل حرارتی ساخته شده است. کار فن کویل انتقال حرارت و تهویه هوا به صورت جابجایی اجباری می باشد. بهتر است بدانید که به هر کویل دو لوله وصل می شود. یک لوله ورودی آب گرم یا آب سرد و دیگری لوله برگشت آب به موتور خانه مرکزی است. فن کویل ها به دو صورت دستی و ترموستات قابل روشن و خاموش شدن هستند. لازم به ذکر است که نصب و راه اندازی فن کویل ها از سادگی و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. بنابراین فن کویل دیواری نسبت به سایر سیستم های مشابه اقتصادی تر و کاربردی تر می باشد.