فن کویل زمینی

15 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

15 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

فن کویل زمینی

فن کویل زمینیاز دیگر انواع سیستم های تهویه در محیط های مختلف مسکونی و عمومی است که مزایا و ویژگی های خاص خود را دارد. این دستگاه ها به صورت روکار و یا توکار نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرند. فن کویل زمینی در مدل های مختلف ظرفیت های مختلفی داشته و می توانند محیط را به صورت یکنواخت سرد یا گرم کنند. قبل از آنکه با این نوع از دستگاه تهویه آشنا شوید، بهتر است در ابتدا با انواع مختلف فن کویل آشنا شده و قطعات و اجزای آن را بشناسید.