فن کویل سقفی

فن کویل سقفی

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

فن کویل سقفی

فن کویل سقفی یکی از انواع فن کویل در سیستم های تهویه است که می تواند تا حد بسیار زیادی هوای محیط را مطلوب و تصفیه کند. فن کویل ها از شامل کویل های مسی هستند که در تابستان آب سرد از داخل آن ها عبور کرده و در زمستان آب گرم در داخل آن ها جریان دارد. بنابراین فن کویل ها دارای عملکردی دوگانه داشته و می توانند در تابستان هوای محیط را خنک و در زمستان گرم کند.