فن سانتریفیوژ و آکسیال

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

فن سانتریفیوژ و آکسیال

فن سانتریفیوژ و آکسیال یک دستگاه بسیار مناسب برای دسترسی به یک هوای مناسب و تمیز می باشد. این دستگاه جهت تخلیه هوا، سیرکولاسیون هوا و هوارسانی در مرغداری ها، آشپزخانه ها، سرویس های بهداشتی، کارگاه ها، آشپزخانه های صنعتی، گلخانه های صنعتی و ... بسیار پرکاربرد و قابل استفاده است.