چیلر تراکمی هوایی

17 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

17 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

چیلر تراکمی هوا

چیلر تراکمی هوا وسیله ای است جهت تبرید آب ورودی به فن کویل ها برای خنک کردن محیط. در سیستم تهویه ساختمان به وسیله فن کویل، چیلر ها عضوی ضروری هستند. البته علاوه بر چیلر تراکمی هوا، انواع دیگر چیلر نیز وجود دارند. اما هر کدام ویژگی ها و مزایا و معایب خود را دارند. در ادامه قصد داریم به بررسی چیلر تراکمی هوا بپردازیم.