اسپلیت پنجره ای

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

اسپلیت پنجره ای

اسپلیت پنجره ای همان طور که از نامش پیداست، در قاب پنجره جای گرفته و نصب می شود. این دست از اسپلیت ها از گذشته به شکل کولر های گازی پنجره ای بسیار رایج بوده اند. خصوصا در مناطق گرم و شرجی مانند شمال یا جنوب کشور. اسپلیت های پنجره ای همانند سایر اسپلیت ها نقاط ضعف و قوتی دارند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.