بلوک سبک آپتوس ایران

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

شرکت آپتوس ایران

شرکت آپتوس ایران به عنوان یک سازمان دانش محور بیش از سه دهه است که در صنعت ساختمان کشور فعالیت دارد. شرکت آپتوس ایران با اتکا بر دانش فنی و متخصصین و نیروی کار با تجربه،نقش بسزایی در توسعه و تعالی زیرساخت های عمرانی و تامین نیاز مشتریان ایفا می کند. از اینرو محدوده کاری و ماموریت اصلی این شرکت به شرح زیر خواهد بود: