اسپلیت کاستی

19 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

19 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

اسپلیت کاستی

اسپلیت کاستی از جمله محصولات تهویه مطبوع است که به دلیل طراحی منحصر به فرد و مزایای متعدد، در میان مصرف کنندگان در حال رواج یافتن است. این دستگاه از لحاظ نحوه عملکرد، مثل اسپلیت های دیواری عمل می کند. اما پنل داخلی آن تفاوت هایی با سایر اسپلیت ها دارد. این تفاوت ها سبب اضافه شدن امکانات جالب توجهی به این محصول گشته است. به طور کلی اسپلیت های کاستی جهت تهویه مکان های بزرگ طراحی شده اند و معمولا در اتاق های کوچک مورد استفاده قرار نمی گیرند. در ادامه قصد داریم به بررسی ویژگی های گوناگون این دستگاه بپردازیم.