مینی چیلر

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

مینی چیلر

مینی چیلر ها عملکردی مشابه چیلر های عادی داشته و راه حلی مناسب برای تهویه مطبوع ساختمان های کوچک هستند. تنها تفاوت آن ها با چیلر های معمولی سایز و ظرفیت آن ها می باشد. معمولا ظرفیت مینی چیلرها کم تر از 20 تن تبرید است. ساختمان ها، خانه ها و آپارتمان های کوچک می توانند با استفاده از مینی چیلر، از مسائل و مشکلات مربوط به موتورخانه دوری نمایند. مینی چیلرها هم در نوع گرمایشی و هم سرمایشی موجود هستند.