اسپلیت مرکزی VRF

اسپلیت مرکزی VRF

انواع سیستم های اسپلیت مرکزی ( وی آر اف) ال جی، سامسونگ، تراست، آمریکن پرو با پنل های داخلی متنوع دیواری، زمینی، کانالی و سقفی. 

VRF ها انواع پیشرفته‌ ای از سیستم‌های مولتی اسپیلیت بدون کانال می باشند که اجازه می‌ دهند واحدهای داخلی بیشتری به هر واحد خارجی متصل شوند، و امکانات اضافه‌ ای از قبیل گرمایش و سرمایش همزمان، بازیابی گرما و امکان لوله‌ کشی در فواصل زیاد را نیز فراهم می‌کنند.  در این سیستم مثل سیستم تهویه رایج کانال کشی های زیادی ندارد و یا مثل سیستم مولتی اسپیلت نیازی به لوله کشی به هر یونیت جداگانه نیست و تنها لوله کشی موازی مبرد انجام شده است که یکی خط رفت و دیگری برگشت مبرد می باشد.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.