چیلر تراکمی آبی

17 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

17 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

چیلر تراکمی آبی

چیلر تراکمی آبی دسته دیگری از چیلر هاست که در سیستم تهویه مطبوع، تهویه صنعتی و سیستم های خنک کننده صنعتی کاربرد ویژه ای دارد. چیلر ها در حقیقت عضوی الزامی در سیستم های خنک کننده مطبوع و یا صنعتی به شمار می روند. در چیلر تراکمی آبی، آب عامل اصلی خنک کنندگی محیط به شمار می رود.