دستگاه جوش

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

2 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

دستگاه جوش

جوشکاری در بین فرآیندهای صنعتی رتبه بالایی داشته و در اکثر فرآیندها دخیل هستند. تقریبا همه وسایلی که به طور روزمره از آن استفاده میکنیم مانند وسایل نقلیه به وسیله جوشکاری ساخته شده اند. این روش برای اتصال دایمی فلزات روشی بسیار مناسب و کارآمد است. روش های مختلفی برای جوشکاری وجود دارد و می تواند در محیط های مختلف درونی و بیرونی و حتی زیرآب نیز انجام شود.