کانال و دریچه هوا

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

3 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

کانال و دریچه هوا

کانال و دریچه هوا یک وسیله بسیار مناسب و کاربردی جهت هدایت هوای انواع دستگاه های تهویه مطبوع به شمار می آید. با استفاده از کانال هوا به راحتی می توان هوای خروجی یا ورودی دهانه انشعاب هوا را انسداد و یا تنظیم فشار نمود. در واقع کاربران با استفاده از این وسیله قادر خواهند بود هوای محیط را به درستی تنظیم و تعیین مسیر کنند.