ایرواشر

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

ایرواشر

ایرواشر یا همان دستگاه هواشور وسیله ای کاربردی برای ایجاد هوای مطبوع و خنک و رطوبت زنی در محیط می باشد. این دستگاه می تواند به تنهایی در تابستان هوایی خنک ایجاد کرده و رطوبت محیط را تنظیم کند. اما عمل گرمایش را به صورت مستقل نمی تواند انجام دهد. برای آشنایی بیشتر با ویژگی های این دستگاه تهویه هوا با ما همراه شوید.