داکت اسپلیت امریکن کول

10 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

10 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

داکت اسپلیت آمریکن کول

داکت اسپلیت آمریکن کول یک وسیله خنک کننده می باشد که در تراز اول لوازم خنک کننده به شمار می رود. روزهای گرم، حتی در گرمترین مناطق (حتی تا دمای 52 درجه سلسیوس) و همچنین روزهای سرد در سردترین مناطق ( حتی تا دمای -20 درجه سلسیوس) به کمک داکت اسپلیت آمریکن کول همواره در دمای مطبوع بهاری 24 درجه باقی خواهند ماند. آمریکن کول با تلفیق برترین شاهکارهای مهندسی و طراحی ماهرانه، اقدام به ساخت و تولید لوازم سرمایشی گرمایشی و تهویه کننده کرده است. هواسازهای ساخت این شرکت قوی و در برترین کلاس های کاری قرار دارند. تکنولوژی ها و فناوری های نوین به کار رفته در داکت اسپلیت آمریکن کول، سبب شده این هواسازها در عین صرف انرژی بهینه، عملکرد خنک کنندگی بهتری را نسبت به مدل های مشابه نشان دهند.