کولر ها برای گذراندن گرما در تابستان حیاتی هستند. پس حالا که تهویه مطبوع و عملکرد آن انقدر برای ما مهم هستند،بهتر است با عملکرد آن ها آشنا شوید. داشتن اطلاعات درباره سیستم های تهویه مطبوع می تواند در نگهداری و جلوگیری از خرابی در آن ها به شما کمک کند. سیستم های تهویه مطبوع عملکردهای متفاوتی دارند،اما می توانیم بگوییم 90 درصد کولرها عملکردی مشابه دارند. در اینجا تعدادی از اجزاء مشترک بین انواع کولر و کار هر کدام را برایتان شرح می دهیم:

فن دمنده

فن دمنده،فن بزرگی می باشد که در هواساز قرار گرفته و هوا را به سمت سیم پیچ اواپراتور می کشد تا خنک شود. سپس هوای خنک شده به داخل مجاری هوا رفته و از آن جا به تمامی اتاق ها منتقل می شود.

کویل اواپراتور (کویل تبخیر کننده)

کویل اواپراتور در هواساز جای دارد و وظیفه دریافت مبرد سرد از شیر انبساط را برعهده دارد. مبردها سیالاتی هستند که در سیم پیچ ها جریان دارند،به همین دلیل گرمای موجود در هوای عبوری را جذب می کند.

کویل اواپراتور-عملکرد اجزای کولر-تهویه مطبوع-کولر-خرید آنلاین کولر-کولر قیمت مناسب-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمانی

فیلتر هوا

فیلتر هوا از ورود آلودگی،گرد و خاک و باکتری های موجود در هوای ورودی به مجرای هوا جلوگیری می کند. فیلترهای دارای راندمان کارایی هستند. بعضی از فیلترها تنها می توانند از سیستم شما در برابر گرد و غبار جلوگیری کند،اما فیلترهایی با راندمان بالاتر علاوه بر ضایعات می توانند کیفیت هوای داخلی را بهبود ببخشند. فیلترها برای افزایش کارایی کولر،باید حداقل دو ماه یکبار تعویض شوند.

کمپرسور

کمپرسور فشار و دمای مبرد را بالا می برد و وظیفه انتقال مبرد از اواپراتور به کندانسور (یونیت خارجی) را بر عهده دارد.

کویل کندانسور

کویل کندانوسور در یونیت خارجی قرار دارد. مبرد از کویل کندانسور عبور کرده و گرمای جذب شده توسط آن به خارج خانه هدایت می شود. سپس مبرد دوباره به شیر انبساط (شیر انبساط فشار بر روی مبرد را کم می کند) برگشته و سرد می شود.

فن کندانسور

فن کندانسور هوای بیرون را به سیم پیچ کندانسور برده تا مبرد سریع تر خنک شود. اگر در جلوی فن چیزی قرار داشته باشد مانع از عملکرد درست این واحد خواهد شد،پس بهتر از که اطراف کندانسور خود را از وسایل اضافه و گیاهان پاک کنید.

فن کندانسور-عملکرد اجزای کولر-تهویه مطبوع-کولر-خرید آنلاین کولر-کولر قیمت مناسب-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمانی

ترموستات چیست؟

ترموستات بر روی دیوار خانه نصب می شود و تعداد دفعات تهویه هوا را بر اساس دما کنترل می کند. ترموستات ها قابلیت برنامه ریزی برای تنظیم خودکار دما را دارا می باشند.

کولر-تهویه مطبوع-عملکرد کولر-کندانسور چیست-خرید آنلاین کولر-کولر قیمت مناسب-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمانی