در این پروژه پتانسیل موادی مانند هیدروژن و پلاسما را برای کاهش انتشار کربن از طریق تغییر سوخت های فسیلی در تولید سیمان و آهک نشان می دهند. براساس مطالعات انجام شده با ترکیب 70 درصد زیست توده،20درصد هیدروژن و 10 درصد انرژی پلاسما میتوان جهت از بین بردن گازهای گلخانه ای بوجود آمده بر اثر تولید سیمان اقدام کرد. این آزمایشات بر دو پایه،یکی انرژی پلاسمای برقی و سوخت زیست توده و دیگری انرژی هیدروژن و زیست توده میباشد. به گفته MPA اگر از نظر فنی و اقتصادی قابل دوام باشد میتواند باعث کم شدن تولید گازهای گلخانه ای شود. تولیدکنندگان سیمان انگلیس میلیون ها پوند برای این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. با این حال هنوز 83 درصد از ورودی حرارتی مورد نیاز برای ساخت کلینکر هنوز از انرژی فسیلی ناشی میشود که انتشار کربن را بدنبال دارد.

گاز طبیعی سوخت مناسبی برای تولید آهک میباشد زیرا در دسترس است و ناخالصی کمی وارد میکند و هنوز سوختی جایگزین گاز طبیعی که کیفیت محصول آهک را نیز تضمین کند پیدا نشده است. در آزمایشگاه های تولید آهک در انگلیس آزمایشاتی بر روی کاربرد هیدروژن برای جایگزینی گازطبیعی برای تولید آهک و توسط Tarmac انجام میشود.

برای تبدیل کوره های آهک به هیدروژن مواردی باید مواردی باید مورد استفاده قرار گیرند:

چگالی گاز و ارزش گرمایی

استوکیومتری سوخت

سرعت و دمای شعله و تاثیر آن بر عملکرد کوره و کیفیت محصول

پیش بینی میشود که این پروژه تا پایان ماه مارس 2021 به پایان برسد. این پروژه میتواند یک تغییر اساسی در کاهش انتشار با پتانسیل استقرار جهانی باشد.