تغییرات آب و هوا بزرگترین مشکل زندگی ماست. شما در هر حرفه ای که فعالیت میکنید از ساخت و ساز گرفته تا مد میتوانید از راه حل های پایداری در کار خود استفاده کنید. اخیرا نمایشگاهی در سامرست لندن به قارچ زیست تخریب پذیر اختصاص داده شده است که همه کاره بودن آن را نشان می دهد. این نکته جالب توجه است که چطور قارچ میتواند برای ساخت و ساز استفاده شود با توجه به اینکه صنعت ساختمان بوجود آورنده 39 درصد کربن جهان میباشد. صنعت ساخت و ساز 4 برابر صنعت حمل و نقل هوایی کربن تولید میکند. این صنعت باید بر روی اکودیزاین تمرکز کند تا تاثیری که با تولید کربن بر جهان میگذارد را کم کند. امروزه با وجود مواد پایداری مانند کامپوزیت های میسلیوم. بدنه اصلی این ماده قارچ هایی هستند که در پسماندهای کشاورزی بدست می آیند. میسلیوم از شبکه ای از رشته ها بنام "hyphae" تشکیل شده است که چسبنده هایی طبیعی هستند و به سطحی که روی آن رشد میکنند میچسبند.

قارچ زیست تخریب پذیر-کامپوزیت میسلیوم-قارچ-میسلیوم-ناسا-ساخت و ساز-صنعت ساختمان-مصالح ساختمانی-تولید کربن-عوامل تولید کربن-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمانی

کل این فرآیند بر پایه عناصر بیولوژیکی است که به بالابردن زباله و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی سمی کمک می کند. تولید کامپوزیت میسلیوم همچنین میتواند عامل توسعه در تولید محصولات جدید زیستی در مناطق روستایی باشد و در کنار ایجاد مشاغل جدید،رشد اقتصادی پایدار نیز ایجاد میکند. این ماده قارچ زیست تخریب پذیر،پایدار و جایگزین کم هزینه ای برای مصالح ساختمانی و در عین حال دارای خواص حرارتی و مقاوم در برابر آتش است. living برای نشان دادن پتانسیل استفاده از قارچ برای سازه های پایدار یک برج میسلیوم به طول 42 فوت طراحی کرده است.

قارچ زیست تخریب پذیر-کامپوزیت میسلیوم-قارچ-میسلیوم-ناسا-ساخت و ساز-صنعت ساختمان-مصالح ساختمانی-تولید کربن-عوامل تولید کربن-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمانی

میسلیوم بدلیل جذب آکوستیک،مواد بسته بندی و عایق ساختمان مورد آزمایش قرار می گیرند. ناسا نیز هم اکنون در حال تحقیق درباره میسلیوم برای ساخت مسکن قابل سکونت در مریخ است. سیمان به تنهایی 8 درصد تولید گازهای گلخانه ای را بر عهده دارد و صنعت ساختمان با استفاده از مواد جایگزین انتقال به آینده ای هموار رار پدید می آورد. انرژی مورد استفاده جهت گرمایش و سرمایش در ساختمان 28 درصد تولید کربن دارد و بقیه 11درصد مربوط به ساخت و ساز و مصالح ساختمانی است. کامپوزیت میسلیوم وقتی تشکیل میشود که میسلیا مواد مغذی را از زباله های کشاورزی و پیوند به سطح مواد زاید با استفاده از چسب مونتاژ طبیعی.