ما بیشتر بخش زندگی خود را درون ساختمان ها سپری می کنیم که ساخت و ساز این ساختمان ها باعث ایجاد گازهای گلخانه ای می شود. استفاده از مصالح ساختمانی بازیافت شده و سازگار با محیط زیست یکی از راه های کاهش گازهای گلخانه ایست. پانل منابع بین المللی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) به تازگی گزارشی منتشر کرده درباره بهره وری منابع و تغییرات آب و هوا،که در آن راجب استفاده از کارایی مواد برای کاهش کربن در آینده صحبت شده. استخراج و فرآوری منابع طبیعی باعث از بین رفتن بیش از 90 درصد تنوع زیستی جهان و تنش آب شده و حدود نیمی از انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده است. طبق مدل سازی های انجام شده انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از ساختمان های مسکونی در کشورهای G7 و چین می تواند با کاهش 80 درصدی در سال 2050 از طریق یک سری استراتژی های کارایی مواد کاهش یابد. بر طبق این گفته طراحی بوسیله مواد جایگزین و بازیافت بیشتر مصالح ساختمانی از جمله این راهبردها می باشد.

در این مدل سازی می توانیم انتشار گازهای گلخانه ای در بخش ساختمان و ساخت و ساز را به 350 میلیون تن در چین کاهش داده و در بین سالهای 2016 تا 2060 270 میلیون تن در هند و 170 میلیون تن در کشورهای G7. براساس گزارش وضعیت جهانی ساختمان ها و ساخت و سازها در سال 2019 تقریبا 40 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به انرژی از بخش ساختمان و ساخت و ساز است. در این بخش عمده توجه به بهره وری انرژی عملیاتی یا همان انرژی مورد استفاده در ساختمان ها شده که می تواند تحت تاثیر طراحی ساختمان،عایق کاری ها،راه حل های منفعل برای سرمایش و گرمایش و بهبود لوازم و سیستم هاست قرار گیرد.