سیستم های تهویه مطبوع داکت چیست؟

داکت ها و کانال های تهویه مطبوع در مناطق بزرگ مثل مرکز خرید و محل کار رایج هستند. داکت ها شامل یک سیستم مرکزی هستند که هوا توسط آن به کل اتاق ها وارد میشود. سیستم های تهویه مطبوع داکت میتوانند دمای تمام محیط را بطور یکنواخت نگه دارد.

داکت چیست-انواع داکت-داکت اسپلیت-قیمت داکت-اسپلیت-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمان

سیستم های اسپلیت چیست؟

اسپلیت ها کمپرسور جداگانه دارند و دارای واحدهای داخلی هستند که از طریق لوله کشی به هم متصل هستند. از مزیت های اسپلیت امکان کنترل درجه حرارت هر اتاق بطور مجزاست.

اسپلیت-اسپلیت چیست-انواع اسپلیت-قیمت اسپلیت-تهویه مطبوع-داکت اسپلیت-یابان-فروش آنلاین تاسیسات و مصالح ساختمان

مقایسه داکت تهویه مطبوع و اسپلیت

_نصب:نصب این دو سیستم با هم متفاوت است. سیستم های داکت تهویه مطبوع کانال هایی در کل خانه دارند و یک واحد مرکزی در خارج. اما در سیستم های اسپلیت به جای کانال کشی به لوله وصل میشوند و در هر اتاق یک واحد تبخیر کننده روی دیوار قرار دارند.

_هزینه ها:

سیستم های داکت مقرون بصرفه تر هستند و برای مکان های بزرگ بهتر از اسپلیت پاسخگو هستند و هر کدام براساس ظرفیتشان کارایی دارند.

_تعمیر و نگهداری:

برای کارآمدی بیشتر و بهتر سیستم های تهویه مطبوع نیاز است که بطور مرتب چک شده و نظافت شوند. اگر سیستم های تهویه مطبوع مرتبا تمیز نشوند حتی ممکن است آلودگی هایی را به خانه شما وارد کنند. دستگاه های تهویه مطبوع باید هر سال توسط متخصص سرویس شوند تا از سالم بودن آن مطمئن شوید.

_ظاهر:

از نظر ظاهری هر دوی این سیستم ها یونیت های خارجی دارند که بیرون از خانه نصب میشود و یونیت های داخلی نیز یونیت داکت درون دیوار قرار میگیرد و دیده نمیشود اما اسپلیت به دیوار نصب شده و بیشتر جلوی چشم هستند.