تهویه صنعتی چیست؟

تهویه صنعتی سیستمی مکانیکی است که در داخل ساختمان قرار گرفته و هوای آلوده داخل محیط مانند گرد و غبار و دوده را گرفته و هوای تازه تولید می کند. تهویه با استفاده از روش های طبیعی مانند بازکردن پنجره یا پنکه هم انجام میشود که مقداری از هوا را به بیرون رانده و حذف می کند،این اصل اساسی است که همه سیستم های تهویه مطبوع از آن پیروی می کنند.

هدف از تهویه چیست؟

_تامین مداوم هوای تازه

_درجه حرارت و رطوبت حفظ شود

_کاهش احتمال آتش سوزی

_آلودگی های مضر موجود در هوا برطرف شوند

یک سیستم تهویه صنعتی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

_محفظه ورودی هوا

_کانال هایی برای جا به جایی هوا

_دستگاه هایی برای تمیز کردن هوا

_فن برای وارد کردن هوای بیرون و خارج کردن هوای آلوده در تهویه صنعتی

انواع سیستم تهویه صنعتی

_سیستم تهویه رقیق سازی : سیستم رقیق سازی یکی از انواع سیستم تهویه صنعتی میباشد که با ترکیب هوای آلوده و هوای تازه میزان آلودگی در هوا را کاهش می دهد. ویژگی اصلی تهویه رقیق سازی اینست که مقدار زیادی هوا را به داخل کشیده و شامل فن های بزرگی است که در سقف و دیوار قرار دارند. فن های رقیق سازی باید در نزدیکی کارگران قرار گرفته تا آلودگی ها را از تنفس آنها دور سازد. محدودیتی که این سیستم دارد این است که آلودگی را بطور کامل از بین نمیبرد و برای مکانهایی که سطح آلاینده های شیمیایی در آنها بالاست کارایی ندارد.

تهویه صنعتی-هواکش صنعتی-انواع تهویه صنعتی-قیمت هواکش صنعتی-خرید هواکش صنعتی-تهویه رقیق سازی-یابان-فروش آنلاین

_سیستم تهویه اگزوز موضعی : این سیستم هوای آلوده را از محیط کار بیرون می کشد و به نقطه تخلیه برده،تخلیه می کند. سیستم تهویه اگزوز مناسب برای آلاینده های بسیار سمی است و آلاینده ها را قبل از رسیدن به افراد جمع آوری می کند. این سیستم دارای شش جزء می باشد :

هود،کانال هایی برای انتقال مواد شیمیایی،دستگاه تمیزکننده هوا،فن هایی که هوا را حرکت می دهند و هوای اگزوز را در بیرون تخلیه می کنند،پشته اگزوز برای تخلیه هوا.

تهویه صنعتی-هواکش صنعتی-انواع تهویه صنعتی-قیمت هواکش صنعتی-خرید هواکش صنعتی-تهویه رقیق سازی-یابان-فروش آنلاین

معایب سیستم تهویه صنعتی

_بدلیل ایجاد آلودگی در فیلترها از بین میروند و نیاز به نگهداری مداوم دارند

_باید مرتبا مورد آزمایش قرار گیرند تا بتوان در هنگام بروز مشکل به سرعت آن را شناسایی کرد

_نیاز به تکنسین های متخصص دارند