سیستم تصفیه آب صنعتی چیست؟

سیستم تصفیه آب صنعتی آب را تصفیه می کند و برای استفاده های مختلف مناسب است. هر سیستم با توجه به نیاز کارایی های متفاوتی دارد که اکثرا از فناوری های مشابهی تشکیل شده اند و در کل شامل موارد زیر هستند :

سیسیتم های تصفیه آب خام

سیستم  های تصفیه آب خوراک بویلر

سیستم های تصفیه آب برج خنک کننده

سیستم های تصفیه فاضلاب

اینکه این فناوری ها به چه ترتیب در سیستم های تصفیه آب ظاهر می شوند بستگی به نوع آلودگی هایی هست که باید حذف شوند.

سیستم های تصفیه آب خام

منظور از آب خام هر نوع آب تصفیه نشده ای است که بطور طبیعی در محیط هست مانند آب باران،آب زیرزمینی،چاه ها،دریاچه ها و رودخانه ها. در محل های صنعتی آب خام ممکن است در صورت تمیز کردن بصورت خنک کننده،شستشو،فرمولاسیون محصول یا حتی مصرف انسان مورد استفاده قرار گیرد. سیستم های تصفیه آب خام به منظور پیش تصفیه و بهینه سازی آب منبع استفاده می شود. مثلا در برج های خنک کننده،آب فرآوری و آب برای نوشیدن معمولا وظیفه این دستگاه جلوگیری از رسوب  و پوسته پوسته شدن و سایر اشکال آسیب بوسیله آلاینده های موجود در آب است.

سیستم تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب-تصفیه آب چیست-یابان-فروشگاه آنلاین

سیستم  های تصفیه آب خوراک بویلر

این سیستم ها برای محافظت از اجزای واحد دیگ بخار در برابر برخی از آلاینده های موجود در دیگ بخار است.این آلاینده ها ممکن است جامد،مایع و حتی مواد آلی باشند. اگر تصفیه مناسب انجام نشود موجب خوردگی و پوسته پوسته شدن دستگاه می شود و خرابی و هزینه های سنگینی را به بار می آورد. این سیستم ناخالصی های موجود را قبل از ورود به دیگ بخار از بین میبرد.

سیستم تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب-تصفیه آب چیست-یابان-فروشگاه آنلاین

سیستم های تصفیه آب برج خنک کننده

سیستم های تصفیه آب برج خنک کننده برای محافظت از اجزای برج خنک کننده در برابر صدمه آلاینده های موجود هستند.این آلاینده ها ممکن است شامل کلرید،آهن،مواد بیولوژیکی،سیلیس و سولفات ها باشد.یک سیستم تصفیه آب موثر باید ناخالصی های مضر را مطابق با توصیه های سازنده درباره کیفیت آب از بین ببرد.

سیستم تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب-تصفیه آب چیست-یابان-فروشگاه آنلاین

سیستم های تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب برای تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد و قرار گرفتن آن در محیط زیست استفاده می شود. پیچیدگی این سیستم به میزان زیادی بستگی به مقررات مربوط به انطباق موثر بر گیاه و ترکیب جریان زباله بستگی دارد. در صورتی که این آلاینده می توانند با یکدیگر متفاوت باشند سیستم های تصفیه فاضلاب می تواند نیترات ها،فسفات ها،پاتوژن ها،فلزات و مواد شیمیایی مصنوعی را درمان کند.

سیستم تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب صنعتی-تصفیه آب-تصفیه آب چیست-یابان-فروشگاه آنلاین