یابان:  بویلرها  تجهیزاتی هستند که معمولا برای تولید بخار از سوزاندن سوخت های فسیلی مورد استفاده قرار می گیرند. بخار فاز گازی مایع آب است. از آنجائیکه آبی که برای تولید بخار استفاده می شود باید عاری از ناخالصی ها باشد، هزینه زیادی برای تولید آن صرف می شود. به همین دلیل بخار کنداکس شده را دوباره وارد سیستم آب بویلر می نمایند تا مجدداً به بخار تبدیل شود. به عبارت دیگر قسمت زیادی از تولید بخار و مصرف آن در واحدهای شیمیایی به صورت سیکل بسته است. یعنی بخار در بویلرها تولید می شود و در توربین های بخار و مبدل های گرمایی و غیره مصرف شده و پس از کندانس شدن به بویلر باز می گردد.
برای تولید بخار، در مشعل های بویلرها، انرژی تابشی از شعله به سطوح داخلی محفظه احتراق انتقال می یابد و از تماس گازهای حاصل از احتراق با بخش های دیگر بویلر حرارت به صورت جابه جایی به لوله ها و نهایتاً آب درون آنها انتقال می یابد.
 
بویلر چیست؟

انواع بویلرها
معیار های زیادی برای تقسیم بندی بویلرها وجود دارد، معیار ارجح تقسیم بندی آنها براساس محتویات داخل لوله ها می باشد.که از جمله آنه میتوان به  بویلرهای واتر تیوب و فایر تیوب اشاره کرد .

بویلر چیست؟


سبک جایگداری مشعل های یک بویلر:
نصب مشعل های دیگ های بخار واتر تیوب به صورت موازی در یک دیواره و یا در دو دیواره بویلر و به صورت آرایش از گوشه های بویلر، از کف بویلر و سقف آن طرح می گردد در آرایش موازی هیچگاه شعله به دیواره مقابل نمی رسد و شعله ها در طرفین به صورت سر به سر نخواهد بود.

بویلر چیست؟
 

مبنای دسته بندی بویلرهای wATER TUBE
این نوع بویلرها به دو دسته اصلی بویلرهای با گردش طبیعی آب (NATURAL CIRCULATIN) یا بویلرهای زیر فشار کاری بحرانی یا (Super critical pressure (200KG/CM2 و بویلرهای با گردش اجباری آب یا با فشار کاری بالای فشار بحرانی ( 200KG/CM2) تقسیم می شوند، در نوع اول که به بویلرهای چندبار گذار هم موسوم هستند اختلاف دانسیته بین آب و بخار باعث گردش آب می شود ولی در بویلر نوع دوم با استفاده از مجموعه پمپ های سانتریفوژ عمل گردش آب صورت می پذیرد در این بویلرها B.C.PUMP از اهمیت  خاصی برخوردار است. این بویلرها به بویلرهای یک بار گذار یا بنسون هم معروف هستند.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎی واﺗﺮ ﺗﯿﻮب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر اﯾﻦ ﺑﻮﯾﻠﺮھﺎ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮐﺮد آنها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 


قیمت انواع بویلر

 بویلر فولادی

بویلر چدنی