راهنمای انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی مناسب

در یک ساختمان مسکونی تصفیه آب به 4 بخش تقسیم می شود:

1) آب شرب
2) استحمام
3) شستشو
4) سرمایش و گرمایش

برای تصفیه آب خانگی در یک ساختمان مسکونی از روش های زیر می توان استفاده کرد:

1) تصفیه آب ورودی
2) تصفیه آب هر بخش به صورت جداگانه
3) استفاده از هر دو مورد ذکر شده

روش های تصفیه آب شرب یک ساختمان:

1) دستگاه های زیر سینکیRO     
2)  دستگاه های کاوردار RO   
3) دستگاه های بدون RO

دستگاه های زیر سینکی به سه  بخش تقسیم می شوند:

1) دستگاه هایی که مواد مواد معدنی فیلتر می کنند
2) دستگاه هایی که مواد قلیایی را فیلتر می کنند
3) دستگاه های دارای فیلتر ضدعفونی کننده (UV)

دستگاه های کاور دار دستگاه هایی هستند که در ظاهر ساختاری شان با دیگر دستگاه ها تفاوت دارند، نوع نصب و فیاتر های این دستگاه نیز متفاوت است. لازم به ذکر است که این نوع دستگاه ها بسیار پرهزینه می باشند.

دستگاه های بدون RO در سه نوع متفاوت هستند:

1) کلمنی: که نیاز به نصب ندارند و روی کابینت قرار می گیرند.
2) زیر سینکی: که توسط شیری مجزا زیر سینک نصب می شوند.
3) سرشیری: که به سر شیر اصلی آب متصل می شود و با چرخاندن اهرم آب هدایت می گردد.