یکی از روش های متداول ساختمان سازی استفاده از سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است ، قالبهای عایق شامل دو پانل از جنس پلی استایرین…
Continue Read