آبگرمکن برقی کاوه کویر

7 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

7 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

آبگرمکن برقی کاوه کویر

آبگرمکن های برقی کاملا مشابه آبگرمکن های گازی بوده و تنها وجه تفاوت آنها در استفاده از سوخت متفاوت می باشد. آبگرمکن برقی کاوه کویر مناسب برای مناطقی است که در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه هستند. آبگرمکن های برقی آبگرم سریع را به شما ارائه داده و همزمان با باز شدن شیر توسط شما آبگرم از طریق آبگرمکنبه سممت لوله ها هدایت میشود. کار ین دستگاه با باز شدن شیر شروع شده و با بستن آن خاتمه می یابد.