داکت اسپلیت مهراصل

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

داکت اسپلیت مهراصل

داکت اسپلیت مهراصل یکی از به روز ترین سیستم های تهویه مطبوع می باشد. این وسیله بسیار پرکاربرد و قابل استفاده است. این دستگاه همانند دیگر برندها از یونیت خارجی که بیرون از ساختمان قرار دارد و یونیت داخلی که به شکل پنهان زیر سقف قرار دارد تشکیل شده است. بین این دو یونیت لوله کشی مسی رفت و برگشتی وجود دارد.