شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

جستجو

 

 

 

دستگاه های تصفیه آب غیر استاندارد:

 

1) کالا های بدون ایران کد، قاچاق است.

2) گواهی نامه های استاندارد و بین المللی

3) نوع فیلترها  

4) دستورالعمل ها

 

FDA، NSF، WQA: این نوع گواهی نامه ها ادعای کارخانه های سازنده مبنی بر استاندارد بودن و بهداشتی دستگاه ها را تایید می کند.

دستگاه های تصفیه آب خانگی دارای چند فیلتر، مخزن و پمپ می باشد که مرحله ی فیلتر ممبران مهمترین آن می باشد. بدین معنی می باشد که آب پس از عبور از فیلتر های مرحله اول، دوم و سوم که به ترتیب فیلترهای پروپیلی، کربن پودری و کربن بلاک می باشند و نقش پیش تصفیه را برای ممبران دارند. کار اصلی در مرحله ی ممبران صورت می گیرد که در واقع نمک های محلول در آب را جداسازی می نمایند و در اصطلاح آب را شیرین می کند.