داکت اسپلیت ست پوینت

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

5 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

داکت اسپلیت ست پوینت

داکت اسپلیت ست پوینت نسل جدید کولرهای گازی می باشد که از مصرف انرژی پایین تری برخوردار است. تفاوت داکت اسپلیت با کولر گازی این است که یونیت داخلی داکت اسپلیت برخلاف کولرهای گازی به صورت توکار داخل سقف های کاذب نصب می شود. سپس با کانال کشی هر واحد به صورت مستقل می تواند از هوایی مطبوع و عاری از هر گونه آلودگی بهره ببرد.