شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

جستجو

 

 

 

 

فوائد و ممانعت های استفاده از  لامپ uv در دستگاه های تصفیه آب خانگی:

 

هرگونه میکروب و انگلی که در مرحله ی آخر تصفیه ی آب از طریق دستگاه باقی مانده باشد، با تابش اشعه یUV کاملا از بین می رود. اشعه ی UV میکروب زدایی و اگل زدایی را در عرض 3 ثانیه انجام می دهد.

 

بهتر است بدانیم، تابش اشعه ی UV مستقیما بر روی پوست، ایجاد بیماری می کند. اشعه ی UV همیشه درمرحله ی آخر تصفیه اجرا می شود، زیرا ذرات معلق آب در این مرحله کاملا گرفته شده است و UV برای اطمینان کامل از عاری بودن و پاک بودن آب از باکتری ها استفاده می شود ولی باید در نظر بگیریم که اگر این ذرات معلق در آب کاملا از بین نروند، اشعه ی UV در اثر برخورد با این ذرات منعکس می شوند. لذا در مناطق روستایی  و یا مناطقی که سختی و کدورت آب بیشتر است از دستگاه های تصفیه ی بدون UV استفاده می شود.

 

گرم شدن آبی که در اطراف لامپ UV قرار دارد باعث می شود که دستگاه های خانگی متصل به  این دستگاه اعم از یخچال ها، یخ سازها و... دچار مشکل می شوند. البته دقت در این امر، موردی نسبی است.