اسپلیت وستن ایر

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

اسپلیت دیواری وستن ایر

اسپلیت دیواری وستن ایر در ظرفیت های 36000 تا 60000 تولید میشود

منبع برق آنها تکفاز و سه فاز میباشد

اسپلیت دیواری وستن ایر دارای دو ظرفیت سرمایشی و گرمایشیست و مناسب برای تمامی مناطق است