داکت اسپلیت زانتی

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

12 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

داکت اسپلیت زانتی

داکت اسپلیت زانتی یکی از به روز ترین سیستم های تهویه مطبوع می باشد. این وسیله بسیار پرکاربرد و قابل استفاده است. این دستگاه همانند دیگر برندها از یونیت خارجی که بیرون از ساختمان قرار دارد و یونیت داخلی که به شکل پنهان زیر سقف قرار دارد تشکیل شده است. بین این دو یونیت لوله کشی مسی رفت و برگشتی وجود دارد.

ویژگی های مهم داکت اسپلیت زانتی