زنت

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

1 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

زنت

زنت نوعی دستگاه تهویه ی هوا است که در تمامی چهار فصل سال می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اگر از دید یک دستگاه سرماساز به آن نگاه کنیم به زبان ساده می توان گفت زنت یک کولر آبی با ابعاد بزرگ است. از نظر ساختار نیز دقیقا شبیه به یک کولر آبی است. اما بخش زمستانی و گرما ساز آن شبیه به دستگاه هواساز عمل می کند. در این محتوا قصد داریم ویژگی های دستگاه تهویه زنت را مورد بررسی قرار دهیم.