روفتاپ پکیج

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

روفتاپ پکیج

روفتاپ پکیج یکی از انواع سیستم تهویه مطبوع با کاربری های مسکونی می باشد. از این سیستم برای گرمایش و سرمایش در پروژه های تجاری و صنعتی، سالن های اجتماعات، سالن های ورزشی، دفاتر و منازل استفاده می شود. لازم به ذکر است که این سیستم از ترکیب یک چیلر و هوا ساز ساخته شده است. از طریق این نوع سیستم تهویه مطبوع سرمایش، گرمایش، فیلتراسیون و تنظیم رطوبت هوای محیط مورد نظر به بهترین شکل تامین می شود. همچنین دارای عملکردی متفاوت از سیستم اسپلیت می باشد.