فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
ظرفیت گرمایشی+
ظرفیت سرمایشی+
فیلتر
27,250,000 تومان (بدون مالیات)
_نصب راحت و آسان _حذف موتورخانه های حجیم _سطح صدای پایین _امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه _5 سال گارانتی کمپرسور شرکت اصلی _18 ماه گارانتی سایر قطعات
_نصب راحت و آسان _حذف موتورخانه های حجیم _سطح صدای پایین _امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه _5 سال گارانتی کمپرسور شرکت اصلی _18 ماه گارانتی سایر قطعات
_نصب راحت و آسان _حذف موتورخانه های حجیم _سطح صدای پایین _امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه _5 سال گارانتی کمپرسور شرکت اصلی _18 ماه گارانتی سایر قطعات
_نصب راحت و آسان _حذف موتورخانه های حجیم _سطح صدای پایین _امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه _5 سال گارانتی کمپرسور شرکت اصلی _18 ماه گارانتی سایر قطعات
_نصب راحت و آسان _حذف موتورخانه های حجیم _سطح صدای پایین _امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه _5 سال گارانتی کمپرسور شرکت اصلی _18 ماه گارانتی سایر قطعات
_نصب راحت و آسان _حذف موتورخانه های حجیم _سطح صدای پایین _امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه _5 سال گارانتی کمپرسور شرکت اصلی _18 ماه گارانتی سایر قطعات
نمایش 1 تا 12 از 13 مورد

فهرست

02128421143

جستجو