فیلتر کن با

دسته بندی
نمایش بیشتر نمایش کمتر
فیلتر
فر توکار آلتون مدل V۲۰۲ فر توکار آلتون مدل V۲۰۲
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷ × ۵۵ × ۵۷ cm رنگ-فر مشکی حجم (به لیتر ) ۷۲ جنس فر شیشه ای جوجه گردان دارد ذخیره برنامه ندارد لولای آرام بند ندارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد تعداد سینی ۲ عدد سینی (کم عمق و عمیق) شیشه LOW-E ندارد
فر توکار آلتون مدل V۲۰۲S فر توکار آلتون مدل V۲۰۲S
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷ × ۵۵ × ۵۷ cm رنگ-فر استیل, مشکی حجم (به لیتر ) ۷۲ پخت سریع ندارد جوجه گردان دارد ذخیره برنامه ندارد لولای آرام بند ندارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت ندارد تعداد سینی ۲ عدد سینی (کم عمق و عمیق)
فر توکار آلتون مدل V۳۰۳ فر توکار آلتون مدل V۳۰۳
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۸۵,۵ × ۵۵ × ۵۸ cm رنگ-فر مشکی جنس فر شیشه ای حجم (به لیتر ) ۹۵ منبع-انرژی برق پخت سریع دارد جوجه گردان دارد ذخیره برنامه دارد لولای آرام بند دارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت دارد تعداد سینی ۲ عدد...
فر توکار آلتون مدل V۹۰۱ فر توکار آلتون مدل V۹۰۱
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۸۵,۵ × ۵۵ × ۵۸ cm رنگ-فر مشکی جنس فر شیشه ای حجم (به لیتر ) ۹۵ منبع-انرژی برق پخت سریع دارد جوجه گردان دارد ذخیره برنامه دارد لولای آرام بند دارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت دارد تعداد سینی ۲ عدد...
فر توکار آلتون مدل V۹۰۱W فر توکار آلتون مدل V۹۰۱W
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷ × ۵۵ × ۵۷ cm حجم (به لیتر ) ۹۵ پخت سریع دارد جوجه گردان دارد ذخیره برنامه دارد لولای آرام بند دارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت دارد تعداد سینی ۲ عدد سینی (کم عمق و عمیق)
فر توکار آلتون مدل V۴۰۴N فر توکار آلتون مدل V۴۰۴N
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷ × ۵۵ × ۵۷ cm حجم (به لیتر ) ۷۲ پخت سریع دارد جوجه گردان دارد ذخیره برنامه دارد لولای آرام بند دارد نمایشگر         دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت دارد تعداد سینی ۲ عدد سینی (کم عمق و عمیق)
فر توکار آلتون مدل V۴۰۲ فر توکار آلتون مدل V۴۰۲
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷ × ۵۵ × ۵۷ cmرنگ-فر مشکیجنس فر شیشه ایحجم (به لیتر ) ۷۲پخت سریع داردجوجه گردان داردذخیره برنامه داردلولای آرام بند داردنمایشگر داردبرنامه یخ زدایی داردحسگر گوشت داردتعداد سینی ۲ عدد سینی (کم عمق و عمیق)
فر توکار آلتون مدل V۴۰۲S فر توکار آلتون مدل V۴۰۲S
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷ × ۵۵ × ۵۷ cm رنگ-فر استیل, مشکی جنس فر شیشه مشکی با دور فریم استیل حجم (به لیتر ) ۷۲ پخت سریع دارد جوجه گردان دارد ذخیره برنامه دارد لولای آرام بند دارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت دارد تعداد...
فر توکار آلتون مدل V۴۰۲W فر توکار آلتون مدل V۴۰۲W
جدید
‎−9%
ناموجود
پیشنهاد ویژه محدود
ابعاد ۵۷۰ × ۵۷۰ × ۵۵۰ cm حجم (به لیتر ) ۷۲ پخت سریع دارد جنس فر شیشه ای جوجه گردان دارد ذخیره برنامه دارد لولای آرام بند دارد نمایشگر دارد برنامه یخ زدایی دارد حسگر گوشت دارد تعداد سینی ۲ عدد سینی (کم عمق و عمیق)
نمایش 1 تا 12 از 101 مورد

فهرست

02128421143

جستجو