فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
نوع آب و هوای سازگاری
ظرفیت
بر اساس نوع
بر اساس متراژ
کیت اینورتر
فیلتر
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE09HT1 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE09HT1 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE09HT1 I
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
21,168,000 تومان (بدون مالیات) 22,050,000 تومان
5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر گرید انرژی A حالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR12HT1 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR12HT1 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR12HT1 I
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
24,336,000 تومان (بدون مالیات) 25,350,000 تومان
5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر گرید انرژی Aحالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR18HT3 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR18HT3 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR18HT3 I
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
32,812,800 تومان (بدون مالیات) 34,180,000 تومان
5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر گرید انرژی A حالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال  
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR24HT3 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR24HT3 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR24HT3 I
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
42,336,000 تومان (بدون مالیات) 44,100,000 تومان
5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر گرید انرژی Aحالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال  
کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE30HT3 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE30HT3 I کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE30HT3 I
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
52,915,200 تومان (بدون مالیات) 55,120,000 تومان
گرید انرژی A  حالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگ
کولر گازی تراست مدل TMSAB-12HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-12HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-12HT1 A
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
22,224,000 تومان (بدون مالیات) 23,150,000 تومان
گرید انرژی A  حالت خوابحالت توربو فیلتر کربن فعال5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر
کولر گازی تراست مدل TMSAB-09HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-09HT1 A
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
19,574,400 تومان (بدون مالیات) 20,390,000 تومان
گرید انرژی A  حالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر
کولر گازی تراست مدل TMSAB-18HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-18HT1 A
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
16,656,000 تومان (بدون مالیات) 17,350,000 تومان
گرید انرژی A  حالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر
کولر گازی تراست مدل TMSAB-24HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-24HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-24HT1 A
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
35,980,800 تومان (بدون مالیات) 37,480,000 تومان
گرید انرژی A  حالت خواب حالت توربو فیلتر کربن فعال5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر
کولر گازی تراست مدل TMSAB-30HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-30HT1 A کولر گازی تراست مدل TMSAB-30HT1 A
‎−4%
پیشنهاد ویژه محدود
45,504,000 تومان (بدون مالیات) 47,400,000 تومان
گرید انرژی A مجهز به:  حالت خواب  حالت توربو  فیلتر کربن فعال 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه گارانتی پنل داخلی توانگر
نمایش 1 تا 12 از 13 مورد

فهرست

02128421143

جستجو