فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
نوع آب و هوای سازگاری
ظرفیت
بر اساس نوع
بر اساس متراژ
کیت اینورتر
فیلتر
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-09TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-09TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
13,727,500 تومان (بدون مالیات) 14,450,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-09TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-09TG
‎−5.9%
پیشنهاد ویژه محدود
21,193,202 تومان (بدون مالیات) 22,522,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-12TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-12TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
10,773,000 تومان (بدون مالیات) 11,340,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-12TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-12TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
11,970,000 تومان (بدون مالیات) 12,600,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-18TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-18TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
15,660,750 تومان (بدون مالیات) 16,485,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-18TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-18TG
‎−5.9%
پیشنهاد ویژه محدود
16,994,460 تومان (بدون مالیات) 18,060,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-24TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-24TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
19,750,500 تومان (بدون مالیات) 20,790,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-24TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-24TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
18,952,500 تومان (بدون مالیات) 19,950,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-30TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-30TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
29,825,250 تومان (بدون مالیات) 31,395,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-30TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-30TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
32,168,900 تومان (بدون مالیات) 33,862,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیطدارای 10 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات زرین
کولر گازی تکفاز سرد و گرم ایستاده هایسنس HFH-36FM کولر گازی تکفاز سرد و گرم ایستاده هایسنس HFH-36FM
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
41,196,750 تومان (بدون مالیات) 43,365,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد

فهرست

02128421143

جستجو