فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
نوع آب و هوای سازگاری
ظرفیت
بر اساس نوع
بر اساس متراژ
کیت اینورتر
فیلتر
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-30TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-30TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
53,296,900 تومان (بدون مالیات) 56,102,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیطدارای 10 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه ضمانت قطعات زرین
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-09TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-09TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
17,382,150 تومان (بدون مالیات) 18,297,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-18TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-18TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
31,893,400 تومان (بدون مالیات) 33,572,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-24TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-24TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
30,413,300 تومان (بدون مالیات) 32,014,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-30TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-30TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
38,090,250 تومان (بدون مالیات) 40,095,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-12TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-12TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
23,796,360 تومان (بدون مالیات) 25,048,800 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سه فاز سرد و گرم ایستاده هایسنس HFH-55FM کولر گازی سه فاز سرد و گرم ایستاده هایسنس HFH-55FM
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
80,862,100 تومان (بدون مالیات) 85,118,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-12TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-12TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
19,034,200 تومان (بدون مالیات) 20,036,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی تکفاز سرد و گرم ایستاده هایسنس HFH-36FM کولر گازی تکفاز سرد و گرم ایستاده هایسنس HFH-36FM
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
52,112,250 تومان (بدون مالیات) 54,855,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-18TQ کولر گازی معمولی سرد و گرم هایسنس HRH-18TQ
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
25,594,900 تومان (بدون مالیات) 26,942,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-09TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-09TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
21,721,750 تومان (بدون مالیات) 22,865,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-24TG کولر گازی سرد و گرم اینورتر هایسنس HIH-24TG
‎−5%
پیشنهاد ویژه محدود
37,953,450 تومان (بدون مالیات) 39,951,000 تومان
قابلیت Auto Restartدارا بودن نمایشگر مخفی روی پنل داخلی و نمایشگر کمپرسورمصرف برق پایین کارایی بالا در تهویه محیط18 ماه ضمانت قطعات و 10 سال ضمانت کمپرسور
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد

فهرست

02128421143

جستجو