فیلتر کن با

ظرفیت
نوع پوشال
بر اساس جهت خروجی هوا
فیلتر
2 سال گارانتی سپهرالکتریکورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270 پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV حداکثر زیربنای توصیه شده  35 متر مربع راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزی
2 سال گارانتی سپهرالکتریکورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270 پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV حداکثر زیربنای توصیه شده  35 متر مربع راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزی
2 سال گارانتی سپهرالکتریکورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UVحداکثر زیربنای توصیه شده  35 متر مربعراندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پد سلولوزی 
دارای کلید حفاظت از جان ورق گالوانیزه با پوشش 19میکرون روی با مشخصه Z270 راندمان بالای خنک کنندگی با استفاده از پوشال مرغوب اشباع  پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم دربرابر UV  
نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فهرست

02128421143

جستجو