فیلتر کن با

قیمت
تومان تومان
ظرفیت
ابعاد
فیلتر
وان جکوزی پرشین استاندارد مدل دگاس وان جکوزی پرشین استاندارد مدل دگاس
‎−5.83%
پیشنهاد ویژه محدود
337,881,960 تومان (بدون مالیات) 358,800,000 تومان
212cm×212cm×95cm تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل...
جکوزی پرشین استاندارد مدل ژوان جکوزی پرشین استاندارد مدل ژوان
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
181,513,332 تومان (بدون مالیات) 191,268,000 تومان
ابعاد: 95*186*186 سانتی متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم...
جکوزی پرشین استاندارد مدل البا 160 جکوزی پرشین استاندارد مدل البا 160
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
52,083,967 تومان (بدون مالیات) 54,883,000 تومان
ابعاد : طول : ۱6۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر...
جکوزی پرشین استاندارد مدل البا 170 جکوزی پرشین استاندارد مدل البا 170
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
53,118,377 تومان (بدون مالیات) 55,973,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۷۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 140 جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 140
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
47,565,778 تومان (بدون مالیات) 50,122,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۴۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 150 جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 150
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
48,691,292 تومان (بدون مالیات) 51,308,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۵۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 160 جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 160
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
50,015,147 تومان (بدون مالیات) 52,703,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۶۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 70*170 جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 70*170
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
50,917,646 تومان (بدون مالیات) 53,654,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۷۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 75*170 جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 75*170
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
54,244,840 تومان (بدون مالیات) 57,160,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۷۰ سانتی‌متر عرض : ۷۵ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 180 جکوزی پرشین استاندارد مدل رامانا 180
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
57,571,085 تومان (بدون مالیات) 60,665,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۸۰ سانتی‌متر عرض : ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل دایموند 160 جکوزی پرشین استاندارد مدل دایموند 160
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
50,813,256 تومان (بدون مالیات) 53,544,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۶۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
جکوزی پرشین استاندارد مدل دایموند 170 جکوزی پرشین استاندارد مدل دایموند 170
‎−5.1%
پیشنهاد ویژه محدود
51,717,653 تومان (بدون مالیات) 54,497,000 تومان
ابعاد : طول : ۱۷۰ سانتی‌متر عرض : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۵۴ سانتی‌متر تیپ جکوزی را انتخاب کنید تیپ 1 ( زیر سری- ماساژور کنار -ماساژور گردن و پا -سیستم کنترل دیجیتال - شاسی تمام استیل- سنسور سطح سنج آب ) تیپ 2 ( زیر سری-...
نمایش 1 تا 12 از 33 مورد

فهرست

02128421143

جستجو