استفاده از مبردهای سازگار با محیط زیستاستفاده از کندانسور با کویل مسی و فین آلومینیومیقابلیت تامین گرمایش با استفاده از سیستم Heat Pump  متناسب با کلیه اقلیم های آب و هوایی قابلیت استفاده از سیستم کنترل ظرفیت جهت...
استفاده از مبردهای سازگار با محیط زیستاستفاده از کندانسور با کویل مسی و فین آلومینیومی قابلیت مجهز شدن به سیستم PLC و قابلیت اتصال به BMS متناسب با کلیه اقلیم های آب و هواییقابلیت استفاده از سیستم کنترل ظرفیت جهت...
نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

فهرست

02128421143

جستجو