فیلتر کن با

برند
نمایش بیشتر نمایش کمتر
فیلتر
17,200,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 45000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد حداکثر فشار کاری : 6 بار وزن تقریبی دیگ : 157 کیلوگرم
23,300,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 65000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد حداکثر فشار کاری : 6 بار وزن تقریبی دیگ : 186 کیلوگرم
26,300,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 80000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد حداکثر فشار کاری : 6 بار وزن تقریبی دیگ : 227 کیلوگرم
35,200,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 120000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد حداکثر فشار کاری : 6 بار وزن تقریبی دیگ : 275 کیلوگرم
44,100,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 160000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد وزن تقریبی دیگ : 384 کیلوگرم حداکثر فشار کاری : 6 بار
47,200,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 200000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد وزن تقریبی دیگ : 453 کیلوگرم حداکثر فشار کاری : 6 بار
14,700,000 تومان (بدون مالیات)
ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ : 36000 کیلوکالری بر ساعت بازدهی حرارتی : 88 درصد حداکثر فشار کاری : 6 بار وزن تقریبی دیگ : 115 کیلوگرم
نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فهرست

02128421143

جستجو