فیلتر کن با

برند
نمایش بیشتر نمایش کمتر
فیلتر
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۷۲P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۷۲P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,136,000 تومان (بدون مالیات) 6,420,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۶۲P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۶۲P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,136,000 تومان (بدون مالیات) 6,420,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۵۲P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۵۲P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,136,000 تومان (بدون مالیات) 6,420,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۳۲P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۳۲P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,136,000 تومان (بدون مالیات) 6,420,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۲۲P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۹۰۲۲P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,136,000 تومان (بدون مالیات) 6,420,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۴۱S سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۴۱S
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,960,000 تومان (بدون مالیات) 7,450,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۴۱P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۴۱P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,920,000 تومان (بدون مالیات) 7,400,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۳۱P سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۳۱P
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,760,000 تومان (بدون مالیات) 7,200,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۳۱S سینک روکار میکس پلاس +MiX مدل ۴۵-۹۰۳۱S
‎−20%
پیشنهاد ویژه محدود
5,800,000 تومان (بدون مالیات) 7,250,000 تومان
برند سینک:میکس پلاس نوع سینک:روکار ابعاد سینک (cm):60*120 عمق سینک:۲۰ سانتی متر نمای ظاهری سینک:استیل جنس سینک:استنلس استیل با ضخامت 0.8 میلی متر تعداد لگن سینک:2 وضعیت لگن سینک:لگن چپ, لگن راست
نمایش 1 تا 12 از 54 مورد

فهرست

02128421143

جستجو