فیلتر کن با

دسته بندی
نمایش بیشتر نمایش کمتر
فیلتر
فن کوئل سقفی توکار گرین  400cfm فن کوئل سقفی توکار گرین  400cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
11,288,400 تومان (بدون مالیات) 13,800,000 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی ارتفاع کم نصب اسانفیلتر قابل شستشو دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل سقفی توکار گرین 600cfm فن کوئل سقفی توکار گرین 600cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
13,088,000 تومان (بدون مالیات) 16,000,000 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی  ارتفاع کم نصب اسان فیلتر قابل شستشو دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل سقفی توکار گرین 300cfm فن کوئل سقفی توکار گرین 300cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
10,613,550 تومان (بدون مالیات) 12,975,000 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی  ارتفاع کم نصب اسان فیلتر قابل شستشو سینی دریندارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل سقفی توکار گرین 1000cfm فن کوئل سقفی توکار گرین 1000cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
15,674,925 تومان (بدون مالیات) 19,162,500 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی  ارتفاع کم نصب اسان فیلتر قابل شستشو دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل سقفی توکار گرین 800cfm فن کوئل سقفی توکار گرین 800cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
14,775,125 تومان (بدون مالیات) 18,062,500 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی  ارتفاع کم نصب اسان فیلتر قابل شستشو دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل سقفی توکار گرین 1200cfm فن کوئل سقفی توکار گرین 1200cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
18,486,800 تومان (بدون مالیات) 22,600,000 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی  ارتفاع کم نصب اسان فیلتر قابل شستشو دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل سقفی توکار گرین 1400cfm فن کوئل سقفی توکار گرین 1400cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
18,936,700 تومان (بدون مالیات) 23,150,000 تومان
دارای پلنیوم و فیلتر کم صدا شیر هواگیری دستی  ارتفاع کم نصب اسان فیلتر قابل شستشو دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل کانالی گرین 800cfm فن کوئل کانالی گرین 800cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
26,380,500 تومان (بدون مالیات) 32,250,000 تومان
_دارای پلنیوم و فیلتر _کم صدا _شیر هواگیری دستی _ارتفاع کم _نصب آسان_فیلتر قابل شستشو _دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل کانالی گرین 1000cfm فن کوئل کانالی گرین 1000cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
27,709,750 تومان (بدون مالیات) 33,875,000 تومان
_دارای پلنیوم و فیلتر _کم صدا _شیر هواگیری دستی _ارتفاع کم _نصب آسان_فیلتر قابل شستشو _دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل کانالی گرین 1200cfm فن کوئل کانالی گرین 1200cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
32,311,000 تومان (بدون مالیات) 39,500,000 تومان
_دارای پلنیوم و فیلتر _کم صدا _شیر هواگیری دستی _ارتفاع کم _نصب اسان_فیلتر قابل شستشو _دارای 1 سال گارانتی
فن کوئل کانالی گرین 1600cfm فن کوئل کانالی گرین 1600cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
38,957,250 تومان (بدون مالیات) 47,625,000 تومان
_دارای پلنیوم و فیلتر _کم صدا _شیر هواگیری دستی _ارتفاع کم _نصب آسان_فیلتر قابل شستشو _دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
فن کوئل کانالی گرین 1800cfm فن کوئل کانالی گرین 1800cfm
‎−18.2%
پیشنهاد ویژه محدود
42,536,000 تومان (بدون مالیات) 52,000,000 تومان
_دارای پلنیوم و فیلتر _کم صدا _شیر هواگیری دستی _ارتفاع کم _نصب آسان_فیلتر قابل شستشو _دارای 1 سال گارانتی شرکت اصلی
نمایش 1 تا 12 از 161 مورد

فهرست

02128421143

جستجو