داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 24000 سری L مدل GCD-24L6HR1 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 24000 سری L مدل GCD-24L6HR1
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
51,761,600 تومان (بدون مالیات) 59,840,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 30000 سری L مدل GCD-30L6HR1 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 30000 سری L مدل GCD-30L6HR1
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
61,756,675 تومان (بدون مالیات) 71,395,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 48000 سری j مدل GCD-48j8HR1 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 48000 سری j مدل GCD-48j8HR1
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
93,153,580 تومان (بدون مالیات) 107,692,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر تک فاز 60000 سری K مدل GCD-60K6HR3 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر تک فاز 60000 سری K مدل GCD-60K6HR3
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
126,290,000 تومان (بدون مالیات) 146,000,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 30000مدل GCD-30K6HR3 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 30000مدل GCD-30K6HR3
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
66,605,000 تومان (بدون مالیات) 77,000,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر سه فاز 60000 مدل GCD-60L8HR1 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر سه فاز 60000 مدل GCD-60L8HR1
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
77,590,500 تومان (بدون مالیات) 89,700,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 24000 مدل GCD-24MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 24000 مدل GCD-24MN6FHR3
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
53,543,500 تومان (بدون مالیات) 61,900,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 30000 مدل GCD-30MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 30000 مدل GCD-30MN6FHR3
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
52,988,170 تومان (بدون مالیات) 61,258,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 36000 مدل GCD-36MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 36000 مدل GCD-36MN6FHR3
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
61,850,960 تومان (بدون مالیات) 71,504,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 60000 مدل GCD-60MN6FHR3 داکت اسپلیت جی پلاس تروپیکال 60000 مدل GCD-60MN6FHR3
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
97,490,690 تومان (بدون مالیات) 112,706,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 60000 سری j مدل GCD-60 j8HR1 داکت اسپلیت جی پلاس اینورتر 60000 سری j مدل GCD-60 j8HR1
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
107,579,185 تومان (بدون مالیات) 124,369,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
داکت اسپلیت جی پلاس 24000 مدل GCD-24PN6FHR1 داکت اسپلیت جی پلاس 24000 مدل GCD-24PN6FHR1
‎−13.5%
پیشنهاد ویژه محدود
41,013,975 تومان (بدون مالیات) 47,415,000 تومان
 5 سال گارانتی کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات از گلدیران سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکیقابلیت اتصال به کویل آب گرم جهت تامین گرمایشمکان تهویه چندین فضا با یک دستگاهابعاد کوچک و وزن کم
نمایش 1 تا 12 از 21 مورد

فهرست

02128421143

جستجو