قیمت به ازای هر متر مربع 33.100 تومان فروش به صورت پنل های 240cm * 120cm  به مساحت 2.88 متر مربع می باشد. قیمت هر پنل 95.300 تومان میباشد. * بسیار سبک * مقاوم در برابر ضربه * مقاوم در برابر حرارت  * مقاوم در برابر...
قیمت به ازای هر متر مربع 49.800 تومان فروش به صورت پنل های 240cm * 120cm  به مساحت 2.88 متر مربع می باشد. قیمت هر پنل 143.400 تومان میباشد. * بسیار سبک * مقاوم در برابر ضربه * مقاوم در برابر حرارت  * مقاوم در برابر...
فروش به صورت پنل های 1200mm * 2400mm به مساحت 2.88 متر مربع می باشد. قیمت  هر متر مربع 23.810 تومان * بسیار سبک * مقاوم در برابر ضربه * مقاوم در برابر آتش * مقاوم در برابر رطوبت * مقاوم در برابر حشرات   تعداد پنل های...
فروش به صورت پنل های 1200mm * 2400mm به مساحت 2.88 متر مربع می باشد. قیمت  هر متر مربع 29.760 تومان * بسیار سبک * مقاوم در برابر ضربه * مقاوم در برابر آتش * مقاوم در برابر رطوبت * مقاوم در برابر حشرات   تعداد پنل های...
فروش به صورت پنل های 1200mm * 2400mm به مساحت 2.88 متر مربع می باشد. قیمت  هر متر مربع 35.700 تومان * بسیار سبک * مقاوم در برابر ضربه * مقاوم در برابر آتش * مقاوم در برابر رطوبت * مقاوم در برابر حشرات   تعداد پنل های...
فروش به صورت پنل های 1200mm * 2400mm به مساحت 2.88 متر مربع می باشد. قیمت  هر متر مربع 40.900 تومان * بسیار سبک * مقاوم در برابر ضربه * مقاوم در برابر آتش * مقاوم در برابر رطوبت * مقاوم در برابر حشرات   تعداد پنل های...
نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فهرست

02128421143

جستجو