داکت اسپلیت بیومن 30000 مدل BTD-30R ON/OFF داکت اسپلیت بیومن 30000 مدل BTD-30R ON/OFF
‎−10.01%
پیشنهاد ویژه محدود
48,063,659 تومان (بدون مالیات) 53,410,000 تومان
_امکان ورود هوای تازه _مجهز به کمپرسور روتاری _دارای مبرد R410 _5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات شرکت زرین
داکت اسپلیت بیومن 24000 مدل BTD-24R ON/OFF داکت اسپلیت بیومن 24000 مدل BTD-24R ON/OFF
‎−10.01%
پیشنهاد ویژه محدود
36,783,413 تومان (بدون مالیات) 40,875,000 تومان
_امکان ورود هوای تازه _مجهز به کمپرسور روتاری _دارای مبرد R410 _5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات شرکت زرین
داکت اسپلیت بیومن 36000 مدل BTD-36R ON/OFF داکت اسپلیت بیومن 36000 مدل BTD-36R ON/OFF
‎−10.01%
پیشنهاد ویژه محدود
52,575,758 تومان (بدون مالیات) 58,424,000 تومان
_امکان ورود هوای تازه _مجهز به کمپرسور روتاری _دارای مبرد R410 _5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات شرکت زرین
داکت اسپلیت بیومن 48000 مدل BTD-48R ON/OFF داکت اسپلیت بیومن 48000 مدل BTD-48R ON/OFF
‎−10.01%
پیشنهاد ویژه محدود
69,839,439 تومان (بدون مالیات) 77,608,000 تومان
_امکان ورود هوای تازه _مجهز به کمپرسور روتاری _دارای مبرد R410 _5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات شرکت زرین
داکت اسپلیت بیومن 18000 مدل BTD-18R ON/OFF داکت اسپلیت بیومن 18000 مدل BTD-18R ON/OFF
‎−10.01%
پیشنهاد ویژه محدود
33,056,027 تومان (بدون مالیات) 36,733,000 تومان
_امکان ورود هوای تازه _مجهز به کمپرسور روتاری _دارای مبرد R410 _5 سال ضمانت کمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات شرکت زرین
نمایش 1 تا 11 از 11 مورد

فهرست

02128421143

جستجو